THẦY HỒ BÁ LỆ TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG - ĐỨC CƠ - GIA LAI NHẬN DẠY BỒI DƯỠNG, NÂNG CAO KIẾN THỨC MÔN VẬT LÝ THCS TỪ LỚP 6 ĐẾN LỚP 9 TẠI NHÀ - TẠI TRƯỜNG. ĐIỆN THOẠI: 0985.832.882

DẠY HỌC ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC MÔN VẬT LÝ 7 THCS

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hồ Bá Lệ (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:21' 14-08-2015
Dung lượng: 200.5 KB
Số lượt tải: 1301
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỨC CƠ
MÔN: VẬT LÝ

SẢN PHẨM 2_ NHÓM 3
Tên một số chuyên đề có thể xây dựng trong chương trình vật lý lớp 7 THCS.
TT
Tên chuyên đề
Thời lượng
Gồm các bài học/ phần1


Sự truyền ánh sáng


4 tiết
Bài 1. Nhận biết ánh sáng – Nguồn sáng và vật sáng.
Bài 2. Sự truyền thẳng của ánh sáng
Bài 3. Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sang
Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng


2

Gương cầu

5 tiết
Bài 5: ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng
Bài 6: Thực hành quan sát và vẽ ảnh của một vaatj tạo bởi gương phẳng
Bài 7: Guong cầu lồi.
Bài8: Guong cầu lõm
Bài 9: tổng kết


3
Nguồn âm
3 tiết
Bài 10:
Bài 11
Bài :12


4.

Môi trường truyền âm

3 tiết
Bài 13. Môi trường truyền âm
Bài 14. Phản xạ âm-Tiếng vang
Bài 15. Chống ô nhiễm tiếng ồn5.

Hiện tượng nhiễm điện

5 tiết
Bài 17: Sự nhiễm điện do cọ xát
Bài 18: Hai loại điện tích
Bài 19
Bài 20
Bài :21

6
Các tác dụng của dòng điện
5 tiết
Bài 22;23;24;25; 26

7
Thực hành cường độ dòng điện, hiệu điện thế
3 tiết
Bài 27; 28;29


GIÁO ÁN DẠY HỌC THEO CHUYÊN ĐỀ
VẬT LÝ LỚP 7
Tên chuyên đề: Sự truyền của ánh sáng
Thời lượng: 4 tiết
Bài 1. Nhận biết ánh sáng – Nguồn sáng và vật sáng.
Bài 2. Sự truyền thẳng của ánh sáng
Bài 3. Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sang
Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng
I. MỤC TIÊU (Chung cho cả chuyên đề)
1. Mục tiêu theo chuẩn kiến thức, kỹ năng.
1.1. Kiến thức
- Nhận biết được rằng, ta nhìn thấy các vật khi có ánh sáng từ các vật đó truyền vào mắt ta.
- Nêu được ví dụ về nguồn sáng và vật sáng.
- Phát biểu được định luật truyền thẳng của ánh sáng.
- Nhận biết được ba loại chùm sáng: song song, hội tụ và phân kì.
- Biểu diễn được đường truyền của ánh sáng (tia sáng) bằng đoạn thẳng có mũi tên.

1.2.Kĩ năng
- Phát biểu được định luật phản xạ ánh sáng.
- Nhận biết được tia tới, tia phản xạ
- Giải thích được một số ứng dụng của định luật truyền thẳng ánh sáng trong thực tế: ngắm đường thẳng, bóng tối, nhật thực, nguyệt thực,.. - Nêu được ví dụ về hiện tượng phản xạ ánh sáng., góc tới, góc phản xạ, pháp tuyến đối với sự phản xạ ánh sáng bởi gương phẳng.
Vẽ được tia phản xạ khi biết tia tới đối với gương phẳng, và ngược lại, theo hai cách là vận dụng định luật phản xạ ánh sáng hoặc vận dụng đặc điểm của ảnh tạo bởi gương phẳng.
.1.3. Thái độ
-Tự lực, tự giác học tập tham gia xây dựng kiến thức.
-Yêu thích môn học.
2. Mục tiêu phát triển năng lực
2.1. Định hướng các năng lực được hình thành
Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực thực nghiệm:NL dự đoán suy luận lí thuyết, thiết kế và thực hiện theo phương án thí nghiệm, dự đoán, phân tích , khái quát rút ra kết luận khoa học. Đánh giá kết quả và giải quyết vân đề.

2.2. Bảng mô tả các năng lực có thể phát triển trong chủ đề

Nhóm năng lực
Năng lực thành phần
Mô tả mức độ thực hiện trong chuyên đề

Nhóm NLTP liên quan đến sử dụng kiến thức vật lý

K1: Trình bày được kiến thức về các hiện tượng, đại lượng, định luật, nguyên lý vật lý cơ bản, các phép đo, các hằng số vật lý.
-HS phát biểu được định luật truyền thẳng của ánh sáng.
-HS Nhận biết được 3 loại chùm sáng: song song, hội tụ và phân kì.
-HS nhận biết được hiện tượng nhật thực, nguyệt thực.
- HS phát biểu được định luật phản xạ ánh sáng


K2: Trình bày được mối quan hệ giữa các kiến thức vật lý.
- HS nắm vững mối quan hệ giữa nguồn sáng, vật sáng, định luật truyền thẳng ánh sáng


K3: Sử dụng được kiến thức vật lý
 
Gửi ý kiến